http://www.fkmdknives.com/n/en/product/342/fox_extreme_tactical_kukr.html
Upoznaj Extremesurvive nož!

Zašto Extremesurvive?


Primarna misija Extremesurvive - Hrvatske Škole Preživljavanja u prirodi je povratak prirodi putem jedinstvenog životnog iskustva uz koje svaki student dobiva znanja neophodna radi mogućeg preživljavanja u prirodi (Survival) ali isto tako i radi svjestnog i aktivnog boravka u njoj (Naturvival).

Extremesurvive te neće naučiti gledati prirodu poput neprijatelja kao što to radi većina. Nudimo ti životno iskustvo koje će te zasigurno pratiti cijeloga života i praktična znanja preživljavanja koja ako ti budu trebala, biti će sa tobom.

Na licima naših studenata uvijek je prisutan osmijeh, nema mjesta grču i nelagodi a na leđima nosimo minimum opreme, jer priroda je tu da nas učini ponovo prirodnima, onakvima kakvima smo bili do nedavna i to mnogo tisuća godina. 

Sada, nakon osam godina, Extremesurvive je narastao i razvio se u jednu od točka survivala i naturvivala našeg podneblja. 

Trenutno, ova škola preživljavanja postaje jedinstvenim projektom koji okuplja slične ljude slična stajališta koji vole preživljavanjeizvorna znanjaprirodu pustolovinu.

Dobrodošao u tvoju novu divljinu, u Extremesurvive!
Zašto tečaj preživljavanja u prirodi?

 
Ali prvo, što su to vještine preživljavanja i opstanka u prirodi?

To su sva ona znanja neophodna za produženje života u opasnim situacijama s limitiranim vremenom, potrebnim da budete spašeni od strane spasilaca ili da se sami izvučete iz životno opasne situacije.

Vizija apsurdnosti na TV-u i u kinima danas daje lošu predodžbu o što i kako. Puno emisija, knjiga i priručnika o opstanku u prirodi je publicirano samo radi novog trenda u sektoru preživljavanja bez realnih temelja i dubinskog objašnjenja kako. U toj crnoj šumi, ništa ne može nadomjestiti svijetlost realnog iskustva.

Naturvival / Ćićarija
Mi nismo naslijedili ovu zemlju od naših predaka, mi smo je samo posudili od naše djece. Naš život, izvedba preživljavanja te sve aktivnosti u prirodi moraju biti uvijek izvedene sa jakim respektom prema flori i fauni koje čine našu prirodu toliko prirodnom a divljinu divljom.Pristup prirodi ove škole preživljavanja zasnovan je 
na "no trace" pristupu.  više