Napravi mini survival kit


1. za izradu mini survival kita potrebna ti je duck tape (američka ljepljiva traka), 4 šibice koje se pale na svim površinama i škarice.

2. zareži traku po sredini te preklopi, nasloni šibice iznad tako da se glave naslanjaju na ne ljepljivi dio

3. presavi traku preko šibica tako da glave i sa gornje strane stoje na ne ljepljivom dijelu.Zalijepi ostatak trake preko svega. Ovaj mini survival kit tako postaje vodootporan i zauzima minimalno prostora.


4. spremi u novčanik i sjeti se ovog mini survival kita u slučaju nužde.ZAPAMTI! SURVIVAL KIT JE SAMO ONAJ KOJI IMAŠ U SITUACIJI PREŽIVLJAVANJA UZA SEBE! Po univerzalnom pravilu da se sra... dešavaju kada ih najmanje očekujemo, to je najčešće niti jedan!