Razne tipologije skloništaVeć sam napomeno da postoji više tipologija skloništa, pa bi ista mogli klasificirati i označiti zvjezdicom po kriteriju uloženo - dobiveno.
(☆ - ocjena skloništa bez vatre / ★ - ocjena sa vatrom)

Gotova prirodna skloništa


Pećine i jame

Vrijeme izrade 1h (samo ležaj)
☆☆☆☆/★★★★★

Na prvom mjestu nalaze se već gotova skloništa. Pećine su gotova skloništa sa pet zvjezdica, One štite od kiše, vjetra i vlage, Ako su dovoljno duboke njihova unutrašnjost ima srednju temperaturu od 11°C. Imamo li mogućnost vatre, pri izlazu uz jednu od stjenka, koja služi i poput reflektora, brzo ćemo se zagrijati i sa minimalnim ogrjevom.
Pećine su rijetke u prirodi, i treba znati prepoznati teren gdje ih tražiti. Tražite ih uvijek u podnožju spojeva stjenovitih lanaca. Prepoznati spoj možemo tako da pratimo liniju vrha te kada primijetimo da ona ima naglo ulegnuće, a stijena ispod tog ulegnuća je tamnije boje tu bi lako mogla biti i pećina koja je u stvari prazan prostor nastao pomakom stjenovitih masa. Ne nađemo li pećinu zasigurno imamo dobru šansu da pronađemo polu gotov zaklon jer smo pronašli nadstrešnica ili ulegnuće. Kod pećina jedno je pravilo, provjeri uvijek koliko detrita tj. odlomljena kamenja ima na podu te pokušaj procijeniti koliko je odlom star. Provjeri isto tako i da li si jedini stanovnik i nikad ne pali vatru duboko u pećini (pogotovo ako se radi o uskoj jami) već uvijek i samo pri izlazu. Peta zvjezdica pećini je dodijeljena i zbog toga što se najčešće na stijenama nalazi i voda. Ako kaplje, postavi na tlo "pod najbrže kapi" nešto gdje ćeš skupiti tu pitku vodu. Ako ne kaplje već se slijeva sa stijene, uguraj komad platna u vlažnu pukotinu i pusti ga da visi na dolje. Nakon nekog vremena platno upije vodu i počinje kapati. Ovakav proces skupljanja vode zahtijeva vremena, postavi što je više moguće "zamki".

Pećine i jame, rijetki hoteli ali sa pet zvjezdica


.

Polu izgrađena skloništa

Su već polu gotova prirodna skloništa koja treba samo nadograditi. Potrebno je uvježbati oko ne bi li se ovakva skloništa lako prepoznala.
Ovo je popis samo nekih radi lakšeg uočavanja istih:


Kose litice i udubine

☆☆☆ / ★★★★
Vrijeme nadogradnje 1-2h

Nađemo li kosu stijenu ili poveću oborenu gromadu stijene pod kosinom pod koju se možemo zavući, evo ti skloništa u kombinaciji sa vatrom od pet zvjezdica. Zapali vatru ispod gromade ili kose stijene, neka grije barem 3-4 sata pred sumrak. Nakon toga očisti od žara, složi ležaj i
provjeri da li ima pukotina na stijeni (zbog grijanja) koja bi mogla uvjetovati moguće otkidanje detrita tokom noći. Zavuci se ispod i uživaj u pećnici. Želiš li poboljšati efekt "pečenja", na pod (ako zemni) prije paljenja vatre posloži plosnato kamenje te naknadno prekri zemljom. Nemamo li vatre, treba pregraditi tri otvorene strane granjem i lišćem, kosina će nas usto i jako dobro čuvati od kiše. Jedini problem je da treba nekako improvizirati oluk ispod ruba kosine. (pr. platno, najlon, kora...)

Sklonište od milja nazvano 'pećnica'                                                     Zagrijavanje pećnice ;)

Rupe i ulegnuća

☆☆☆
Vrijeme nadogradnje 2-3h

U našim šumama česte su rupe u terenu, ulegnuća između dvije stijene duljine našeg tijela. Za prekriti istu potrebno je jako malo vremena, pogotovo ako se radi o jeseni sa izobiljem lišća. Sistem prekrivanja je isti kao i kod krova skloništa "Riblja kost" (prikazano na ovim
stranicama). Važno je da je dno takve kolijevke u cijelosti suho. Prednost je da je sklonište sklonjeno u cijelosti od vjetra. Manjkavost je da ne može biti korišteno po kiši (zbog ravnog krova), nevidljivo je oku spasioca ali i životinjskom oku.

Udubina u terenu brzo se može prepraviti u zaklon           Nadstrešnica u stijeni na južnoj strani moguć je zaklon    

Oborena stabla

☆☆☆ / ★★★
Vrijeme nadogradnje 2-3h

Oborena stabla, pogotovo sa zelenim granama na sebi, mogu se uz minimalni trud lako preurediti jer nam ona pružaju sav potreban materijal za dogradnju skloništa. Sklonište može biti sa dvije kose
stjenke (dva krova) ili samo jednom sa vatrom ispred. Treba dati prednost zimzelenim stablima (crnogorica) u izradi skloništa jer se mogu koristiti u svim godišnjim dobima, gušća su sa ravnim granama, lakše se lome samo rukama u slučaju da nemate nož. Isto tako zimzelene šume su "toplije" od primjerice bukovih. Po ljestvici najboljih izolatora koje sam koristio pri izradi ležaja, grane jele su se dokazale odmah iza mahovine, kao izvanredan izolator od snijega.
Jedini problem zimzelenih šuma je taj da daju loš ogrjev. Jela daje veliku toplinu, ali gori brzo i ne pušta mnogo kvalitetnog žara, koji je važan za naknadno grijanje. Uz to pripazite kada pripremate hranu na toj vatri jer se u dimu nalazi poveći dio smola koje su uvelike kancerogene. Idealno bi bilo odabrati lokaciju između crnogorice i bjelogorice, pa biste sa crnogoricom izradili sklonište, a bjelogoricu koristili kao ogrjev. I ovdje vrijedi pravilo - odabrati uvijek južnu stranu šume.

Sklonište od oborena debla                 Zaklon u snijegu "u zadnji čas"  ispod oborenog stabla.                         
 

Trulo deblo

☆☆☆☆☆
Vrijeme nadogradnje 1h

Jako rijetko se može naići na trulo deblo oborenog velikog stabla. Stablu istrune unutrašnjost debla, a vanjski plašt ostane čitav te tako imamo cijev velike izolacijske moći. Dovoljno ga je malo iznutra preoblikovati, zatvoriti ulaz i sklonište je riješeno. Prednosti su veoma brza izrada i potpuna izolacija od kiše, terena , hladnoće i vjetra. Nedostatak je moguće prisustvo mrava lako rješivo ako smo u mogućnosti zadimiti unutrašnjost debla.

Trulo deblo, jako rijetko sklonište


Skloništa koje je neophodno izgraditi


U nastavku je opis nekih od skloništa koja je u cijelosti potrebno izgraditi od prirodnih materijala ili u kombinaciji sa opremom i alatima koje imamo.

A - sklonište ili nosilo

☆☆☆☆
Vrijeme izrade 1-2h

A-sklonište je mnogima  poznatije kao sklonište SAS postrojbi, namijenjeno toplim i vlažnim krajevima. Radi izrade potrebno je čvrsto šatorsko krilo, deka, kaput ili slično). Napravi se tako da se u slučaju samostojećeg A skloništa naprave dva nosača u obliku slova A koja se zabiju u teren nasuprot jedno drugome u razmaku visine našeg tijela. Isti nosači se povežu sa tri deblje ravne grane ili manja stabla: dvije u visini kukova (nosilo) a jedna na vrhu slova A. Oko nosila se prebaci šatorsko krilo i poveže ispod. Još brža opcija u slučaju da imamo stabla je montirati nosilo direktno na dva debela stabla ili četiri tanja. Odlike su brza konstrukcija, nevjerojatno udoban ležaj i udaljenost od terena, tj. životinja i vlage. Manjkavosti su potreba za špagom i jako rashlađivanje tokom hladne noći. Rashlađivanje je moguće umanjiti ako se u međuprostor platna na nosilu ubaci izolator poput lišća, trave, mahovine i sl.

A ležaj ili ležaj SAS postrojbi


Košara

☆☆☆☆ / ★★★★★
Vrijeme izrade 3-4h

Košara je višednevno sklonište naših predaka koji su se udaljavali od nastamba i koristili ga tokom lova. Radi izrade potrebna je šuma mladica u kojoj se obilježi odgovarajući promjer te se mladice pri vrhu odrežu, zašilje i zabiju u teren te isprepleću u obliku košare postavljene naopačke.
Praznine se ispune zelenim granama, mahovinom i lišćem. To je vrhunsko sklonište za višednevni boravak grupe u prirodi. Prostrana unutrašnjost daje mogućnost dnevnih aktivnosti unutar njega poput pripreme hrane, vode, zamki. Napravimo li otvor na vrhu možemo zapaliti i vatru. Obavezno pripaziti da se otvor obloži mahovinom ili sl. te se periodično moči da ne dođe do zapaljenja skloništa. Poput iglu-a za izradu ovog skloništa potrebno je prethodna praksa.

Unutrašnjost košare napravljene prepletanjem živih grana                Košara koja dimi prilikom sušenja

Rupe u snijegu

☆☆☆
Vrijeme izrade 3-4h (ovisno o tipu snijega)

Zasigurno nema težeg uvjeta nego onog zimskog. Ali u toj situaciji naš najveći neprijatelj – snijeg može postati prijateljem. Snijeg je nevjerojatni izolator, lako se obrađuje i ima ga u izobilju. Normalno, ovo pravilo vrijedi samo ako se nalazite na terenu gdje vas od tla dijeli bar par metara snijega i ako imate osnovne alate poput lopate i/ili pile za snijeg. Evo tri različita pristupa u izradi ovog skloništa:

1. prvi je iskopati „grobnicu“ u snijegu, prekriti je gusto granama i snijegom.
2. drugi je ukopati se u duboki snijeg (nanos) i unutar njega izrezati dva ležaja.
3. treći u slučaju kad imate malo snijega, nabaciti snijeg na hrpu (primjerice na hrpu opreme), dobro ga utabati te „tunelom“ doći do opreme koju izvučete i unutra oblikujte jamu u snijegu.

Sve to divno izgleda ovako napisano crno na bijelo. Međutim ako se upustite u izgradnju navedenoga trebate jako dobro poznavati snijeg jer se vrlo često zna desiti se na kraju sve uruši ako nije onaj idealan. Za ova skloništa potrebno je prethodno eksperimentiranje te je bitno napomenuti da se tokom boravka u njemu kao i kod iglu-a u nastavku mora pripaziti na adekvatnu ventilaciju da ne bi došlo do gušenja. Prednosti su lakoća dolaska do materijala radi izrade te njegova dobra termo izolaciona karakteristika (razlika unutarnje i vanjske temperature sa vjetrom može biti i viša od 30°C). Opasnost od znojenja pri izradi, gušenja, nevidljivost spasiocima, nemogućnost korištenja vatre, i potreba za alatom su manjkavosti.

Zaklon u snijegu (u izradi) napravljen nabacivanjem                     Zidani zaklon od snijega                     Rupa u snijegu, ugođaj poput grobnice

Iglu u snijegu

☆☆ / ★★★
Vrijeme izrade 3-6h (ovisno o tipu snijega)

Iglu kao i košara imaju velike sličnosti sa izvornim skloništima namijenjenih za dulji termin preživljavanja. Njegova izrada iziskuje kvalitetan snijeg, nisku temperaturu, alat, prethodno iskustvo i timski rad. Prostranost unutrašnjosti, vidljivost spasiocima, velika izolaciona moć i mogućnost paljenja mini vatre unutar njega (dovoljna je vatra poput svijeće koja može uvelike dignuti unutarnju temperaturu - obavezno pazi na ventilaciju i topljenje stjenka) mogle bi biti prednosti. Iglu je definitivno sklonište sa najvišim efektom zabave ako je o zabavi riječ. U slučaju kratkoročnog preživljavanja ne nalazi svoju primjenu u ovoj našoj priči.

Izrada iglu-a je dug i "znojan" posao koji iziskuje prethodno iskustvo
  

Umjetna skloništa


Šatorsko krilo, padobran, pončo ili tarp sklonište

☆☆☆ / ★★★
Vrijeme izrade 1h

Mnogi od nas vjerno i uvijek nose sa sobom platneno šatorsko krilo. Multi primjenjivost samoga stavlja ovaj rekvizit na popis obaveznog dijela opreme. Mogućnost primjene poput nosila, ležaja, krova, šatora, kabanice, viseće ležaljke, torbe samo su neke od mogućih primjena. Ne bi li napravili brzo sklonište, šatorsko krilo se može privezati na visini struka te nategnuti između dva stabla, te mu drugi kraj spustiti do zemlje. Ispred otvora može se zapaliti vatra. Sa druge strane vatre napravi se reflektor koji će tako reflektirati toplinu unutar skloništa. Preferirati šatorska krila od najlon ripstopa (njemačka, talijanska vojna izrada). Šatorsko krilo ovih podneblja je vrhunski rekvizit ali jako loš odabir. Prokišnjava, teško je (kada se namoči teži i više od 5kg!) a izdržljivost je upitna.

Još bolji rekvizit je pončo koji za razliku od šatorskog krila na vrhu ima kapuljaču. Mnogo je lakši (500gr) i bolje štiti od vode. Postavljen naopako iznad zemlje prilikom kiše može poslužiti poput velikog lijevka radi prikupljanja vode.

Tarp nije ništa drugo nego lagana vodonepropusna cerada kojoj se uz sve navedene primjene može pridodati i ona pri izradi splavi pošto na sebi nema otvora. Padobran je idealno sklonište za veće grupe ljudi. Na vama odabir!

Padobran, sklonište sa mnogo prostora                                           Improvizacija šatorskim krilima
   


Hamok ili viseća ležaljka

☆☆☆
Vrijeme izrade 10min

Vrhunac luksuza toplih krajeva! Lako se montira i to tik pred spavanje, spavanje je i više nego udobno, zauzima minimalno mjesta a težina nikad ne prelazi jedan kilogram. Uzdignuti smo od terena, kukci i drugi „frajeri“ su prošlost. Ali, jer uvijek postoji jedan ali, rashlađivanje ovom metodom spavanja zauzima prvo mjesto na ljestvici rashlađivanja putem radijacije. Primjerice, u našim podnebljima radi spavanja u visećoj ležaljci potrebna je vreća za spavanje a primjena je moguća samo ljeti. Ležaljka se može i lako improvizirati.

  
Hamok i nosila, najudobniji ali i najhladniji ležaji.

Tu je i oprema poput šatora i drugih, ali to je oprema za planiran boravak u prirodi.

Kao što ste uvidjeli, skloništa se u većini slučajeva izgrađuju ne bili se spasili od pothlađivanja, ali isto tako ona mogu služiti sklanjanju od prevelike topline. Prerogativa kod takvih skloništa je da moraju dati dobru sjenu i dobru prozračnost.

Skloništa za preživljavanje, obrađena u ovom članku,  služe kratkoročnom boravku u prirodi, tj. boravku duljem od jednog dana ali kraćem od pet. U slučaju duljeg boravka postaje upitno da li se još uvijek radi o neplaniranom boravku u prirodi. Primjerice, tokom ratnih zbivanja, sojenice i kolibe su dugoročna planirana skloništa. Nema nikakvoga smisla upustiti se u izradu kompliciranih i zahtjevnih skloništa ako je naš boravak kratkoročan, treba uvijek težiti zadovoljenju pravila minimumom realiziraj maksimalno.

Uz prioritet S stani, smiri se, skloni se i sagradi sklonište uvijek ide i vatra, jer je i vatra je prioritet koji nas “sklanja".
Vatra se uvijek pali čim stanemo i prije nego se upustimo u izgradnju skloništa.


Podučite djecu kroz igru prioritetu skloništa već od malenih nogu


Tekst Boris Stermotić
Ovaj tekst i slike su zaštićene autorskim pravima od strane Hrvatske Škole preživljavanje u prirodi ©