Zbivanja‎ > ‎

Avantura Tibet

SELEKCIJAMalo Wiki znanja o Tibetu

Tibet je široka planinska regija u centralnoj Aziji. Naziv Tibet se danas koristi kako za povijesni i nezavisni Tibet tako i za područje pod kontrolom Narodne Republike Kine, čiji je službeni naziv "Autonomno Područje Tibet". U kineskom jeziku riječ Tibet doslovno znači "Riznica zemaljskoga blaga na zapadu". U službenoj kineskoj govornoj upotrebi riječ Tibet uvijek označava Autonomno Područje Tibeta. Pripadnost Tibeta Narodnoj Republici Kini je osporeno. Naziv "Tibet", koji se koristi u većini europskih jezika potječe iz arapske ili perzijske riječi "Töbän", što znači "visina", "visoravan". Tibetanci svoju domovinu nazivaju "Bod" (izgovara se "Po" u nekim dijalektima tibetaskog jezika). Smatra se da je najbolji prijevod "te reci", tj. domovina. Kineski naziv za Tibet je Š'idzan', a postoji više tumačenja ovog naziva.


Trenutnu verziju tibetanske zastave predstavio je trinaesti Dalaj Lama 1912. godine. U prošlosti je Tibet bio nezavisna država, tako da neki osporavaju legitimnost vlasti Narodne Republike Kine na tom prostoru. U periodu kad je Tibet bio u sastavu Mongolskog i Kineskog Carstva uspio je sačuvati određeni stupanj samostalnosti.

Godine 1951. Tibet je okupiran od strane Narodne Republike Kine. Vlada Tibeta predvođena četrnaestim Dalaj Lamom je 1959. bila prisiljena napustiti domovinu i uspostaviti Vladu u progonstvu u Daramsali u sjevernoj Indiji. Vlada u progonstvu traži nezavisnost Tibeta, pozivajući se na povijesno pravo i postojanje drevne tibetanske države. Ona je nastavila koristiti zastavu, čije je prikazivanje Vlada Kine zabranila kako bi spriječila težnje prema nezavisnosti.

Zemljopis

Tibetanska planinska regija, koja na jugu Himalajskog planinskog masiva obuhvaća veliki dio i prostire se na prosječnoj visini od 4500 metara, često se označava kao krov svijeta i važi kao regija sa najvećom nadmorskom visinom.

Visoki plato Tibeta je pustinjski a najsuši dio je pustinja Chang Tang (tibetski, sjeverna ravnica). Razlog za sušu je prije svega da Himalaja blokira kišu iz Indije.
Tibet je okružen na jugu Himalajom, Karakorum na zapadu i Kunlun Shan na sjeveru. Unutrašnji prostor Tibeta je prošaran mnogobrojnim planinskim lancima.
Tibet graniči od zapada prema istoka sa Indijskim saveznim pokrajinama Jammu i Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Sikkim i Assam (prema kineskoj verziji) odnosno Arunachal Pradesh (prema indijskoj verziji), kao i sa državama Nepal, Butan i Mianmar. Ukupna dužina granice sa te tri države iznosi 4000 km.
Tradicionalni Tibet proteže se preko jedne površine od 2.5 milijuna km² i podijeljen je na tri pokrajine:Amdo (sjeveroistok), Kham (jugoistok) i  U-Tsang (zapad i centralni Tibet)
Autonomno Područje Tibet označava područje od preko 1.22 milijuna km².
Obuhvaća provincije U-Tsang i zapadni dio prijašnje provincije Kham.

Područja koja trenutno stoje pod upravom Indije su u toj površini od 1,22 milijuna km² već ubrojena. Ta područja su: po dva područja na zapadu okruga Gar i na jugu okruga Zanda, obadvije u Vladinom okrugu Ngari (zapadni Tibet), kao i cijeli jug (jugozapad) okruga Cona, Mêdog i Zayü u Vladinom okrugu Shannan i Nyingchi (jugoistočni Tibet).
Indijska uprava ovoga područja je više nego sporna.
Od područja (Cona, Mêdog i Zayü kao i nekih manjih područja koje nikada nisu pripadale Tibetu) je Indija stvorila saveznu pokrajinu Arunachal Pradesh.
Veliki dijelovi provincija Kham i Amdo su u 19. i početkom 20. stoljeća pripale kineskim pokrajinama Sichuan, Yunnan, Qinghai i Gansu. Tako da ti dijelovi danas ne pripadaju Autonomnom Području Tibeta.


Što?

Sichuan Kina Tibet, krenuti sa kineske svete planine pa preko krova svijeta putem poznate Sichuan Road, kroz još uvijek netaknut Tibet. Put preko Himalaja u Kathmandu - Nepal, pustolovina je koja će zasigurno pustiti traga u našim životima te nas obogatiti iskustvom življenja jednog kraja čije su ljepote zasigurno jedinstvene na svijetu.


KARAKTERISTIKE putovanja
TRAJANJE 20 dana
RAZDOBLJE Travanj
NOĆENJE šator, kasarne, samostani
PRIJEVOZ auto stop, autobus, pješke
PREHRANA lokalni restorani, sam svoj majstor
POTEŠKOĆE kretanje na visokoj nadmorskoj visini, 4000 km
VIZA Za Kinu je potrebna grupna viza i putovnica koja vrijedi najmanje 6 mjeseci. Viza za Nepal će biti kupljena pri dolasku u Nepal.
NAPOMENE Radi opasnosti od visinske bolesti treba se informirati prije putovanja i savjetovati se s liječnikom, pošto će se putovati između 3000 i 5200 m

uskoro ostatak najave...


Comments