Zbivanja‎ > ‎

Preživljavanje Škarda

SELEKCIJA

Hrvatska Škola preživljavanja i outdoor-a i Team Avventura iz Italije organiziraju...


Ideja preživljavanja na otoku je ta da se napokon dokaže da li je moguće preživjeti na pustom otoku Jadranskog mora bez izvora vode, samo sa minimumom individualne i timske opreme.
Napokon, u tekstu stoji zbog toga što jer na našem podneblju u prošlosti bilo sličnih poduhvata (Sam, JNA...) ali nikad sa minimumom opreme, ako da onda nikad bez vode.Za ovo realno preživljavanje (napominjemo, ne radi se o fictionu ili simulaciji na koje ste navikli) potrebno je minimalno pet učesnika sa dobrom psihofizičkom kondicijom, praktičnim i teoretskim znanjem.

KADA ?

01.09.2009 - 05.09.2009

GDJE ?

Otok Škarda

NAPOMENA: Ne radi se o simulaciji ili fictionu već o realnom preživljavanju. Nadamo se da će kao jedina posljedica na zdravlje biti gubljenje tjelesne težine. U slučaju rizika na život ili trajnih posljedica na zdravlje bilo kojeg od učesnika "eksperiment" se odmah prekida.


Comments