Zbivanja‎ > ‎

Real survival experiment

SELEKCIJA

Ne radi se o simulaciji već o realnom preživljavanju. Nadamo se da će kao jedina posljedica na zdravlje biti gubljenje tjelesne težine. U slučaju minimalne opasnosti po život ili trajnih posljedica na zdravlje bilo kojeg od učesnika ovo realno preživljavanje se prekida.


Cilj ovog realnog preživljavanja je dokazati koje su mogućnosti preživljavanja modernog čovjeka na otoku u realnoj situaciji, tj. u situaciji gdje se nađemo sa minimumom opreme. Taj minimum biti će samo individualna obuća, odjeća i boca vode.


Za ovo realno preživljavanje potrebno je minimalno pet učesnika stabilne psihofizičke kondicije i volje ka timskom radu.
Prijava učesnika je otvorenog tipa. Proslijediti zahtjev sa kratkim opisom ili životopisom na info@extremesurvive.com
U slučaju prve selekcije biti će ti potvrđen datum pred pripreme.

Ovaj eksperiment realnog preživljavanja u cijelosti je neprofitabilnog tipa, tvoja nagrada biti će spoznaja vlastitih (ne)limita u uvjetima realnog preživljavanja na otoku.
U organizaciji će se
nalaziti i stručni tim radi nadgledanja zdravstvenog stanja učesnika i registracije ovog projekta.

D
atum završetka tj. duljine trajanja ovisiti će isključivo o prilagodbi tima na novonastale uvijete.


Svaki učesnik dobiti će potvrdu o sudjelovanju i zasigurno iskustvo vrijedno pamćenja. Postoji mogućnost da ovaj projekt bude popraćen medijima.
Comments